Foukaná celulózová izolace

Stavím a renovuji

Pokud stavíte nebo rekonstruujete je také třeba včas vybrat správnou izolaci. Správná izolace by měla splňovat minimálně několik požadavků - stavbu důkladně tepelně izolovat pro léto i zimu, zvukově izolovat, ochránit proti ohni a také být zdravotně bezpečná. Z ekonomického hlediska je příjemné, když je dobrá cena za samotný materiál a když zahrnuje i práci nebo při její montáži nevznikají odřezky. Aplikace izolace by také měla být provedena odbornou firmou a rychle. Sympatické je, pokud není nutné pro každou část stavby nakupovat jiný produkt - naše jediná izolace Vám stačí pro všechny konstrukce. A ještě Vám ji přivezeme až na stavbu!

To vše a mnohem více dokáže izolace Climatizer Plus, kterou česká firma CIUR a.s. vyrábí už od roku 1991! Tak jsme si jisti kvalitou izolace Climatizer Plus, že na ní poskytujeme záruku ve výši 20 let!


Co je Climatizer Plus - základní vlastnosti

 • celulózová vlna, vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru)
 • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
 • rychlá montáž izolace speciálním strojním zařízením (foukaná izolace, stříkaná izolace, dutinová izolace)
 • izolace je součástí uceleného a prověřeného systému izolací COMPRI®

Technické vlastnosti izolace Climatizer Plus

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (více informací)
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (2x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • maximální teplota použití = 105°C

Ekonomické vlastnosti izolace Climatizer Plus

 • v ceně izolace také aplikace (práce)
 • bezodpadní technologie, nevznikají odřezky a odpad
 • není nutná složitá demontáž konstrukce
 • vysoká rychlost aplikace, snadný přesun hmot
 • dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez spár a tepelných mostů –> časové úspory při ošetřování detailů
 • není nijak narušen chod domácnosti nebo organizace
 • aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let
 • správná cena bez nutnosti vlastní kutilské práce

Další vlastnosti izolace Climatizer Plus

 • z 90 % výroby je Climatizer Plus vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001
 • Climatizer Plus je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku
 • tepelně akustická izolace s názvem Climatizer Plus má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu (rok 1973)
 • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření
 • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
 • aplikace tepelně akustické izolace Climatizer Plus není vázána na počasí a roční období
 • Climatizer Plus vlastní od roku 1994 označení ekologicky šetrný výrobek a od roku 2015 evropskou certifikaci Nature Plus
 • na materiál poskytována záruka 20 let!

Druhy staveb a konstrukcí pro Climatizer Plus

 • podrobné informace najdete v tomto článku
 • novostavby a rekonstrukce
 • nízkoenergetické, pasivní, nulové domy
 • rodinné domy - zděné, dřevostavby
 • bytové a panelové domy
 • historické budovy
 • veřejné budovy - nemocnice, školy, úřady, atd.
 • komerční budovy - haly, sklady, továrny, atd.
 • vodorovné konstrukce (podlahy, stropy, rovné střechy)
 • šikmé konstrukce (střešní konstrukce)
 • svislé konstrukce (příčky a stěny)