Fasádní systémy

Vyberte si některou z kategorií pro podrobné informace

Popis systému Vinyl Siding

Použití

 • Průmyslové objekty a stavby
 • Komerční stavby
 • Rodinné domy
 • Dřevostavby
 • Sportovní areály
 • Hospodářské budovy
 • Halové a stropní podhledy
 • Atiky a štíty

10 výhod lamelového obkladu Vinyl Siding

 • Omyvatelnost = snadná údržba – materiál je lehce omyvatelný běžně dostupnými saponáty a tlakovou vodou.
 • Trvanlivý a odolný vůči klimatickým a mechanickým podmínkám.
 • Úspora tepelné energie – spolu s vhodným izolačním materiálem zvyšuje tepelně izolační vlastnosti.
 • „Zdravé bydlení“ – fasáda umožňuje odvětrání vlhkosti a omezuje vznik plísní.
 • Univerzální použití pro novostavby, rekonstrukce bytových domů i starších budov.
 • Dlouhá životnost až 30 let.
 • Snadná výměna poškozených lamel a ostatních prvků.
 • Přizpůsobivý různým tvarům a křivkám, široká škála ukončovacích prvků.
 • Snadná a rychlá montáž, suchý proces – snadno vyrovnává nerovnosti podkladu.
 • Nízká hmotnost – nezatěžuje příliš nosnou konstrukci, snadná manipulace při montáži.

Vinyl Siding je montovaný fasádní systém, který je pro své vlastnosti mezi zákazníky velmi oblíben. Systém je charakterizován odvětrávanou vzduchovou mezerou, která je tvořena přídavným roštem za finální obkladovou plochou a tepelným izolantem. Vzduchová mezera umožňuje konstrukci odvětrávat odspoda směrem vzhůru případnou vlhkost vznikající na povrchu izolantu při teplotách rosného bodu a při oslunění. Umožňuje také odvětrávání teplého vzduchu z povrchu.

Dalšími přednostmi jsou vyloučení mokrého procesu při samotném provádění fasády, vhodné je použití také pro vlhké stávající konstrukce. Výhodou je také možnost přenášet bez poruch dilatační pohyby konstrukcí (i u panelových domů). V neposlední řadě je nutné zmínit také vysokou trvanlivost a bez údržbový provoz (životnost minimálně 30 let), které jsou dány kvalitou finální obkladové vrstvy. Samotná finální vrstva má mnoho možných alternativ – od mramorových obkladových desek až po dřevěné obložení. Tomu také samozřejmě odpovídá cenová hladina.

Přijatelnou finální vrstvou co se týče optimální ceny a výborných vlastností je materiál Vinyl Siding. Jedná se o lamelový vodorovný či svislý fasádní obklad vyráběný vytlačováním z neměkčeného suspenzního PVC. Obklad je vhodný na fasády novostaveb i rekonstrukce starších budov (rodinné domy, panelové domy, průmyslové a skladové objekty nebo střediska zábavy a sportu. Lamely jsou vyráběny v tloušťce 0,9 mm, délce 3800 mm a šířce 200 nebo 250 mm. Doplňkové profily jsou k dispozici v délkách 3000 a 3800 mm. Doplňkové profily jsou vyráběny ze stejného materiálu a ve stejných barvách jako hlavní lamely. Celý obkladový systém tvoří jednoduchou stavebnici.

Kombinací lamel a doplňků lze na fasádě obložit jakýkoliv běžný detail, od spodního soklu až po střešní podhled. Na přání zákazníka je možné obkládanou plochu rozčlenit na jednotlivé části, které se liší nejen svou barevností, ale také směrem ukládaných lamel. Například kombinace se šikmým provedením vytváří na fasádě velmi zajímavý prvek. Kompletní certifikovaný fasádní je možno použít v kombinaci s nástřikem tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS nebo minerální deskovou izolací ROCKWOOL Airrock (tloušťka 6 cm).

Zručný zákazník si fasádní obklad Vinyl Siding u nás může zakoupit a sám namontovat. V případě zájmu provede montáž naše společnost CIUR a.s. nebo školení smluvní partneři. Pro montážní firmy provádíme zaškolování pracovníků tak, aby hotové dílo bylo kvalitně provedeno.


 • Katalog systému Vinyl Siding najdete na tomto odkazu
 • Certifikáty a protokoly naleznete v příslušné sekci dokumentů ke stažení

Technické parametry

Použití obkladového systému Vinyl Siding

Podmínky použití jednotlivých typů lamel jsou dané technologickým předpisem montáže. Vinyl Siding je možné čistit vlažnou vodou s přídavkem saponátu, technickým benzínem a alkoholovými přípravky. Výrobek nesmí přijít do styku s látkami, které narušují základní materiál (halogeny, estery, étery, chlorované uhlovodíky, aromáty jako jsou například aceton, toluen, benzen, trichlorethylen, perchlorethylen, tetrachlormethan, chloroform a jinými). Vinyl Siding nesmí přijít do kontaktu s hořícími předměty. Vinyl Siding je testován na třídu požární odolnosti. Na Vinyl Siding je poskytována záruka 10 let ode dne prodeje, přičemž životnost tohoto výrobku je minimálně 50 let. Výrobek je určen pro klimatické oblasti, kde teploty dlouhodobě neklesají pod -40oC a dlouhodobě nestoupají nad +40 °C.


Balení, doprava a skladování

Vinyl Siding se ukládá po 12, 20, 22, 24, 32, 40, 60 a 70 kusech (podle typu lamely) do kartonů ve kterých se skladuje a přepravuje. Kartony se ukládají do čistých a suchých dopravních prostředků na užší straně maximálně do 8 ks nad sebou. Ostatní panely (VOR, VNR, OPL, RD, OZ) se ukládají na poslední čtyři řady. Během skladování nesmí být výrobek vystaven přímému sálavému teplu. Při teplotách nižších než +10 °C je třeba během manipulace dodržovat zvýšenou opatrnost.

Použití profilů na konstrukci

Hlavní lamely

 • D4 – na horizontální obklad stěn
 • D5 – na horizontální obklad sten
 • D4D – na horizontální obklad stěn
 • D5D – na horizontální obklad stěn
 • T3 – na horizontální obklad stěn
 • S8 – na horizontální obklad stěn
 • D5V – na vertikální obklad stěn a podhledy střech

Doplňkové profily

 • SL – na začátek montovaného obkladu
 • UL – pro ukončení obkladu
 • VOR – pro venkovní rohy stěn
 • VNR – pro vnitřní rohy stěn
 • J1 – pro boční a šikmé (horní) ukončení obkládaných ploch, přednostně pro vertikální obklad a podhledy
 • J 5/8 – pro boční a šikmé (horní) ukončení obkládaných ploch
 • OZ – jako odkapový žlábek nad okna a dveře
 • RD – na obklad římsové desky
 • F – pro ohraničení podhledových desek
 • OPL – pro napojení horizontálního obkladu a podhledů

Montáž – krok za krokem

Pro bezchybnou funkci fasádního obkladu je nutné během montáže dodržovat technologický postup. Tento postup kromě jiného klade důraz na uchycení lamel do nosného roštu povrchově upravenými spojovacími prostředky. Jen tak může být zachována možnost dilatace lamely při výrazných teplotních změnách prostředí a upevnění v předepsaných vzdálenostech. V technologickém postupu je rovněž zpracováno provádění jednotlivých detailů.

V sekci dokumentů ke stažení jsou připraveny montážní postupy pro:

 • Vodorovný obklad (příslušenství a horizontální obkladové lamely)
 • Svislý obklad
 • Podhledy

Galerie aplikací